Implementatie Navision

IMG
IMG
IMG
IMG

De implementatie van Kidsvision, een branche-specifieke oplossing voor de kinderopvang in MS Dynamics NAV, is een aardige klus. Hieronder een bloemlezing van onze ondersteunende activiteiten.

De oude gegevens moesten vanuit Kocon en Exact 2003 overgezet worden naar Kidsvision. Waar het voor de consultants van de leverancier te ingewikkeld werd ;) maakten we aanvullende scriptjes/gegevenskoppelingen om bijvoorbeeld memovelden op te knippen in stukjes van 100 karakters.

Voor een goede implementatie is het van belang dat je weet hoe de processen van de klant verlopen. We hebben alle relevante processen in kaart gebracht en met de betreffende sleutelfiguren vastgelegd. Door hierbij van Powerpoint gebruik te maken konden zij eenvoudig aanpassingen voorstellen en bespaarde de klant e.e.a. op de aanschaf van (duurdere) procestekentools.

En verder:

  • Monitorscripts/jobs voor verwerkingswachtrijen in Navision zodat je tijdig kan ingrijpen als daar iets misgaat
  • Koppeling groepen en gebruikers in Active Directory met Navision
  • Analyses t.b.v. optimalisatie van de MSSQL-databases
  • Controlelijstengeneratormacro's voor de applicatiebeheerders
  • Ondersteuning van key-users bij testen processen
  • Aanpassen en aanvullen van rapportages
  • Inrichten testruimtes, allerlei netwerk- en systeembeheeractiviteiten